I tema „Salduvės žmonės“

2018-09-24

1a

Valandėlę vedė buvusi Salduvės progimnazijos mokinė Augustė Buišaitė. Ji pasidalino linksmais prisiminimais iš mokyklinio gyvenimo, prisiminė mokytojus, renginius, pamokas, priminė vaikams mokinių elgesio taisykles. Buvo kalbama apie draugystę, draugus, kam reikalingas draugas. Pažaidėme linksmus žaidimus, darėme stendą ,,Aš – salduvietis“, nupiešėme veidukus draugystės medžiui, susipažinome su mokyklos himnu ir bandėme jį sugiedoti.


1b

Klasėje svečiavosi dvi buvusios Salduvės mokinės: Gvido mama Renata Aleksejienė (Daugėlaitė) ir soc.pedagogė Edita Ševeliovienė. Jos papasakojo savo prisiminimus apie mokyklą. Pirmokai Gustas Žilakauskis ir Brigita Supragonaitė atsinešė į klasę savo tėvelių daiktų, nuotraukų, susijusių su jų mokykliniais laikais. Visi klasės mokiniai gamino plakatą apie mūsų mokyklą bei piešė savo veidukus ant popierinių lėkštučių, kuriomis papuošė klasės duris.


1c

1c klasėje veiklos prasidėjo plakato ,,Aš – salduvietis“ kūrimu. Mokiniai diskutavo, ką reiškia būti salduviečiu, vėliau piešė, rašė bei puošė savo vardus, klijavo plakatą. Paskui sulaukėme svečio. Tai buvusi mokyklos mokinė, dabar dirbanti mokytoja Gražina Plungienė. Ji papasakojo apie to meto mokyklą, kuo ji skyrėsi nuo dabartinės mokyklos, prisiminė klasės draugus, krėstas išdaigas, lankytus būrelius, pasiektus sportinius laimėjimus. Išlydėjus svečią mokiniai gamino autoportretus, kurie papuošė klasės kabineto duris.


2a

Klasėje svečiavosi mokinės Marijos Radzišauskaitės mama Renata Radzišauskienė (Rauckytė). Renata mokėsi mūsų mokykloje. Mokiniams ji papasakojo apie savo mokyklinius prisiminimus, kuo skiriasi dabartinė ir ankstesnė mokyklos, atsinešė nuotraukų, pažymių knygeles, padėkas, atminimų sąsiuvinį. Vaikai mielai išklausė Renatos patarimų apie mokymąsi, elgesį, draugiškumą. Mokiniai kūrė stendą „Aš – salduvietis“. Rašė savo mintis, kas patinka mokykloje, klijavo paveikslėlius, susijusius su mokykla. Ant popierinių lėkštučių mokiniai piešė savo portretus, jais papuošė klasės duris.


2b

2b klasės mokiniai susidomėję klausėsi Elenos Ralienės, garsios kanklininkės, dėstytojos pasakojimo apie mokyklinius metus Salduvėje. Vaikai uždavinėjo klausimus, kartu dainavo, bandė groti kanklėmis.  Mokiniams taip pat patiko kitos veiklos – plakato ,,Aš – salduvetis“ kūrimas, savo portreto piešimas.


2c

2c klasėje svečiavosi Kornelijos senelis Antanas Silius, kuris mūsų mokyklą baigė net prieš keturiasdešimt metų. Pabendravęs su antrokėliais ir davęs patarimą, kaip tapti laimingesniu, senelis prisiminimui pasiūlė mokyklos kieme pasodinti šermukšnio ar aronijos medelį.


3a

3a klasės mokiniai ugdomojo projekto veiklas pradėjo klasės valandėle apie mokyklos mikroklimatą, mokinių vieningumą bendruomenėje, apie didžiavimąsi savo mokykla. Vaikai įsitraukė į bendras veiklas ir žaidė vieningumą ugdančius žaidimus.  Klasėje turėjome svečią – mokyklos socialinę pedagogę E.Ševeliovienę, kuri vaikams papasakojo apie mokyklą tuomet, kai ji mokėsi. Mokiniai diskutavo apie tuometinius ir dabartinius mokyklos prioritetus ir tvarką, apie norą sugrįžti čia, kai bus dideli. Dienos veiklą trečiokai baigė autoportretų piešimu ir kūrybinio stendo leidimu.
 


3b

3b klasėje svečiavosi Dovydo mama Agnė Novickaja (Skobelevaitė) ir močiutė Janina Skobelevienė. Vaikams buvo įdomu išgirsti nuotaikingus, emocionalius pasakojimus apie Salduvės (8-ąją) mokyklą. Mama šiltu žodžiu minėjo mokykloje dirbusias mokytojas, prisiminė krėstas išdaigas, parodė pažymių knygelę, mokinio pažymėjimą. Močiutė parodė savo mokyklinių nuotraukų albumą, gražius piešinius, pasidžiaugė išgražėjusia mokykla. Mokiniai sulaukė ir trečio svečio – lietuvių kalbos mokytojos Genovaitės Reizgevičienės. Mokytoja labai įdomiai papasakojo apie savo mokyklinius metus, parodė daug nuotraukų. Po to mokiniai ne tik diskutavo apie mokyklą, bet ir piešė autoportretus, parengė stendą ,,Aš – salduvietis“.
 


3c

Klasės valandėlės metu žaidėme žaidimus,  kalbėjome  apie pilietiškumą. Iš klasės draugų sužinojome, kieno tėveliai, seneliai, tetos, dėdės mokėsi mūsų mokykloje, kaip jiems sekėsi, kokie mokytojai mokė. Išklausėme Deimanto mamos, Domos Karkalaitės-Butkuvienės,  kuri mokėsi mūsų mokykloje, pasakojimą. Ji parodė savo mokyklinį prisiminimų sąsiuvinį ir pasiūlė visiems pasidaryti atminimų sąsiuvinius. Vėliau apžiūrėjome atsineštas nuotraukas, pasidalinome įspūdžiais, paruošėme stendą „Aš – salduvietis“. Labai įdomu buvo piešti savo portretus, pasidaryti ir pasipuošti atsiminimų sąsiuvinius.

3c klasė, Enrikas Ozolas
 


4a

4a klasėje svečiavosi  Airono Antanaičio mama Dovilė Antanaitienė, kuri maloniai pasidalino prisiminimais apie šioje mokykloje praleistą laiką.  Mokiniai parengė stendinį pranešimą ,,Aš – salduvietis“ ir ant popierinių lėkščių atliko kūrybinį darbą ,,Mano klasė“.
 


4b

UP „Ateitis mūsų rankose“ I temos „Salduvės žmonės“ veiklas 4b klasės mokiniai pradėjo valandėle, diskutavo, koks turėtų būti salduvietis, žaidė. Mus aplankė Kotrynos močiutė Janina Skobelevienė, kuri prieš daugelį metų mokėsi ir baigė mūsų mokyklą. Ji papasakojo, kaip tuomet gyveno salduviečiai, kaip linksmindavosi, ką veikdavo po pamokų. Viešniai išėjus, kilo minčių stendui išleisti. Vaikai nupiešė savo mokyklą ir kiekvienas  pasidalino mintimis, kodėl mokykloje jiems gera. Veiklas baigė piešdami savo portretą.
 


4c

Projektinė diena 2018-09-24 praėjo puikiai. Susėdę grupelėmis rengėme stendinį projektą ,,Aš – salduvietis“ ir pristatėme klasės draugams. O svečiuose apie savo mokyklos gyvenimą ir išdaigas įdomiai papasakojo mokytoja Gražina Plungienė, kuri savo mokyklines dienas, net  11 metų  praleido Salduvės progimnazijoje. Darbas dar nesibaigė. Kiekvienas lėkštutėje piešėme ir nuspalvinome savo portretą. Pavyko kūrybinis darbas ,,Mano klasė“, po to parengėme interviu apie savo mokyklą. Juk jai artėja 60 metų!
 


5a

2018-09-24 5a klasės mokiniai įsijungė į ugdomojo projekto ,,Ateitis mūsų rankose“ pirmosios temos „Salduvės žmonės“ veiklas. Mokiniai džiaugėsi, jog kartu su Didždvario gimnazijos mokiniu Šarūnu Laurinavičiumi galėjo padiskutuoti apie tai, kaip jam sekėsi mokytis Salduvės progimnazijoje. Šarūnas mokiniams papasakojo savo sėkmės istoriją, dalino patarimus, ką reikėtų vertinti mokantis mūsų mokykloje ir kokiomis galimybėmis būtina pasinaudoti. Buvęs mokinys pabrėžė, jog į mokyklą visada grįžti jauku, nes čia visa bendruomenė yra labai draugiška ir paslaugi. Penktokai kartu su gimnazistu žaidė pažinimo žaidimus. Kiek vėliau mokiniai apie save ir mokyklą įrašė filmuotą medžiagą. Didžiausio mokinių susidomėjimo sulaukė viktorina apie mokytojus. Penktokams buvo įdomu sužinoti labai neįtikėtinų faktų apie savo mokytojus.
 


5b

Pirmoji ugdomojo projekto diena buvo labai įsimintina. Susitikimas su buvusiu Salduvės mokiniu Džioraldu Šukiu, dabar besimokančiu S. Šalkauskio gimnazijoje, įkvėpė dar labiau siekti savo tikslų, drąsiai priimti iššūkius ir save išbandyti kuo įvairesnėse veiklose, nes pasak gimnazisto, būtent šie dalykai padeda atrasti save. Penktokams daug drąsos reikėjo ruošiant video pranešimus „Flipgrid“ programa, nes sklandžiai pristatyti save į kamerą, pasirodo, nėra taip lengva. Ne vieną kartą teko pakartoti , kol kiekvienas pasiekė norimą rezultatą. Žinoma, daugiausiai emocijų sukėlė viktorina apie Salduvėje dirbančius žmones, nes ne tik galėjo pasitikrinti savo žinias, bet ir sužinoti apie mokyklos mokytojus ir darbuotojus dar kažką naujo.
 


5c

D. Konikas su džiaugsmu prisiminė mokykloje praleistus metus: papasakojo penktokams apie „Radijo klubo“ įkūrimą, „Mokyklos naktis“ ir kitus jam labiausiai patikusius renginius. Svečias sakė, kad iki šiol prisimena mokykloje vyravusią šiltą atmosferą, glaudžius bendruomenės santykius. Ragindamas mokinius aktyviai dalyvauti mokykloje vykstančiuose renginiuose linkėjo nepamiršti ir mokslų.2018-09-24 5c klasės mokiniai dalyvavo Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ pirmosios temos „Salduvės žmonės“ veiklose. Penktokai bendravo su į svečius atvykusiu žymiu Lietuvos futbolininku, buvusiu salduviečiu Donatu Koniku. Mokiniai domėjosi įspūdingiausiais įvarčiais, įsimintiniausiomis varžybomis, mylimiausiais žaidėjais.
Penktokams labai patiko viktorina, kurios metu jie sužinojo daug naujų ir netikėtų faktų apie savo mokytojus.
 


6a

Vėliau ėjome filmuoti savo, kaip Salduvės mokinio, video pristatymo su “Flipgridd” programėle. Galiausiai žaidėme viktoriną apie Salduvės mokytojus ir darbuotojus. Sekėsi puikiai.Mūsų klasėje lankėsi buvusi mokyklos mokinė, dabar  dirbanti lietuvių kalbos mokytoja Genovaitė Reizgevičienė. Išklausėme įdomų pasakojimą apie tai, kaip anksčiau vyko pamokos, kokiomis priemonėmis naudojosi mokytojai, kokie renginiai vyko mokykloje.
Štai tokia buvo 6a klasės netradicinė diena mokykloje.
Simona Sakalauskytė, 6a
 


6b

Rugsėjo 24 dienos rytas Salduvės progimnazijoje išaušo netradicinis, šiandien pradėjome vykdyti ugdomąjį projektą „Ateitis mūsų rankose“.
Per pirmąją klasės valandėlę diskutavome apie savanorystę, Raminta pristatė savo projektą, kaip šiemet žymėsime stende socialines valandas. Ji teigė, kad kiekvienas atliktas savanoriškas darbas prilygsta dovanai, o socialinę valandą žymėsime kaspinėliu. Tada pildėme ,,AUGU” knygeles. Po kurio laiko atėjo mūsų pirmoji viešnia – Karolinos Jaselskytės sesė Deimilė Jaselskytė. Ji papasakojo apie savo mokslo metus Salduvės progimnazijoje ir palygino juos su Didždvario gimnazija, kur dabar mokosi. Deimilė labai dėkinga savo lietuvių kalbos  mokytojai Sigitai Grikienei, kuri išmokė kalbėti prieš auditoriją, tai dabar jai labai praverčia vykdant įvairias veiklas. Dar paminėjo, kad pirmosios savaitės Didždvario gimnazijoje buvo labai sunkios, nes ten nuo pat pirmų mokslo metų dienų jie pradėjo intensyviai mokytis. Po Deimilės į svečius atėjo Gabijos Venckutės tėtis Emilis Venckus. Jis mums papasakojo, kad prieš kokius dvidešimt metų mokėsi šioje mokykloje, tik tuomet mokykla buvo ne progimnazija, o vidurinė. Gabijos tėtis papasakojo, kad seniau informacinių technologijų kabinete buvo tik vienas kompiuteris ir mokykloje buvo mediniai laiptai, kad yra mokytojų, kurie dar tebedirba šioje mokykloje.
Po susitikimų su buvusiais salduviečiais mūsų laukė dar vienas įdomus dalykas –  mes jungėmės prie “Flipgrid” programėlės ir kūrėme vaizdo pranešimus  apie save .Po filmavimosi žaidėme įvairius žaidimus :,,Keturi stovi”,  ,,Minčių lietų‘‘ apie žodį PILIETIŠKUMAS, ,,Rikiuotę pagal bruožą” ir galiausiai kūrėme fantastinę istoriją iš žodžių, surašytų ant lentos, taip kūrybiškai pažvelgėme į pilietiškumą.  Po žaidimų mūsų laukė linksma “Kahoot” viktorina, kai turėjome atpažinti progimnazijoje dirbančius mokytojus.
Ši diena mums labai patiko, mes ne tik sužinojome daug naujų dalykų  iš buvusių mokyklos mokinių, išklausėme jų patarimų, mums buvo smagu žaisti žaidimus bei sukurti vaizdo pranešimus apie save.
6b klasės mokinės Gabija Venckutė ir Neila Leistrumaitė
 


6c

Elizabeth Riedko, 6c klasėŠiandien mokykloje diena buvo kitokia. Kūrėme filmukus. Atsakinėdami į viktorinos klausimus sužinojome daug įdomių dalykų apie mūsų mokyklos mokytojus. Į mūsų klasę buvo atvykę Didždvario gimnazijos mokiniai Dastinas ir Oskaras. Jie baigė Salduvės progimnaziją prieš dvejus metus. Drauge su jais valgėme pyragą, gėrėme arbatą ir šnekučiavomės apie Salduvės progimnaziją. Klasės mokiniams labai patiko kalbėtis su dešimtokais. Buvo labai skanus auklėtojos keptas pyragas.
 


7a 

Pirmoji projekto tema  ,,Salduvės žmonės“ vyko mokykloje. Prieš šią netradicinę diena turėjome susisiekti su buvusiais salduviečiais ir juos apklausti. Mūsu klasei tai nebuvo sunku. Kai kurie mokiniai skambino telefonu, kiti rašė elektroninius laiškus. Šią dieną musų klasę aplankė ir savo mintimis dalijosi buvusi Salduvės progimnazijos mokinė  Deimilė Jaselskytė. Ji papasakojo mums, ko išmoko Salduvėje, dalijosi patirtimi apie viešąjį kalbėjimą, veiklas už mokyklos ribų. Taip pat paragino visus, kad reikia mokytis ir nenuleisti rankų dėl menkniekių. Dirbome su programėle ,,Flipgrid“. Jos pagalba rengėme pranešimus ,,Aš – salduvietis“, filmavomės ir pasakojome apie save: ką mėgstame, kas mūsų geriausi/os draugai/ės, ką veikiame laisvalaikiu ir t.t. Taip pat naudodami ,,Kahoot“ programėlę dalyvavome viktorinoje apie mokykloje dirbančius mokytojus. Buvo smagu pasivaržyti tarpusavyje!
 


7b

Rugsėjo 24 d. ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ pirmosios temos „Salduvės žmonės“ metu mes, 7b klasės mokiniai, susitikome ir bendravome su buvusiais salduviečiais. Mus aplankė net 11 buvusių mūsų klasės auklėtojos Editos auklėtinių, kurie dabar mokosi įvairiose gimnazijose. Kūrėme video prisistatymus apie save naudodamiesi „Flipgrid“ programa. Dalyvavome viktorinoje ,,Salduvės žmonės”, kurios metu sužinojome daug įdomių ir netikėtų faktų apie savo mokytojus. Džiaugėmės galimybe pabendrauti nepamokinėje veikloje.
7b klasės metraštininkė Gabija Žilinskaitė
 


7c

Ugdomojo projekto veiklos prasidėjo  susitikimu su buvusiu mūsų mokyklos mokiniu, dabar St. Šalkauskio gimnazijos dvyliktoku  Džioraldu Šukiu. Puikiai ir sklandžiai vyko diskusija apie mokykloje praleistas dienas, organizuojamus renginius,   mokymosi svarbą, apie patirtas nesėkmes, pergalių džiaugsmą. Antroji veikla buvo ne mažiau įdomi – rengėme vaizdo pranešimus ,,Aš – salduvietis“ su „Flipgrid“ programa. Klasės draugai pasakojo apie save, sužinojome daug įdomių dalykų apie savo bendraklasius. Mums labai patiko viktorina apie Salduvės mokytojus, darbuotojus. Stengėmės atpažinti čia dirbančius žmones ir tai mums puikiai sekėsi. Džiaugiamės savo atliktais darbais, įdomiai ir naudingai praleistu laiku.
7c klasės metraštininkė Dovilė Žukauskaitė
 


8a

8a klasės mokiniai dalyvavo ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ I temos „Salduvės žmonės“ veiklose. Šio projekto metu išsiaiškinome, kokių savybių žmogui reikia, kad jis galėtų sėkmingai save realizuoti ir susikurtų gerą ateitį. Susiskirstę grupėmis kūrėme vaizdo pranešimą, kuriame papasakojome apie save. Daugumai buvo smagu dirbti grupėse.
Mus aplankė ir buvusi Salduvės progimnazijos mokinė bei klasioko  Emilio Kriščiūno mama Jovita. Ji papasakojo,  kaip sekėsi mokytis Salduvėje, kuo ši mokykla išsiskyrė iš kitų miesto mokyklų. Buvo įdomu  klausytis buvusios mokinės ir viską lyginti su šiais laikais. Pasakojimą pagyvino nuotraukos iš jos mokyklinių veiklų.
Smagu buvo pasitikrinti savo žinias apie mokyklą ir jos mokytojus viktorinoje ,,Salduvės mokytojai“. Pasirodo, mes gerai pažįstame savo mokytojus.
Visos veiklos suteikė ne tik žinių apie Salduvę, bet ir leido patirti daug gerų įspūdžių.
8a klasės mokinės Darija Grubliauskaitė ir Merita Žegunytė
 


8b

Mokiniai nufilmavo 30 sekundžių vaizdo medžiagą, kurios metu papasakojo apie save, savo pomėgius ir pareigas. Kitą l veiklos dalį jie žaidė žaidimą ,,Kahoot“, kurio metu sužinojo įdomybių apie mokyklos darbuotojus ir jų pomėgius. Mokiniai po veiklų išėjo su gera nuotaika.


8c

Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ I temos „Salduvės žmonės“ veiklose dalyvavome ir mes, 8c klasės mokiniai. Atlikome įvairias užduotis: kalbėjome, kas yra pilietiškumas, kūrėme pasaką, filmavome pranešimą „Aš – salduvietis“, turėjome svečiuose buvusį mokyklos mokinį Darių Sirutavičių. Domėjomės mokyklos bendruomenės nariais, dalyvaudami viktorinoje „Salduvės žmonės“. Buvo įdomi ir kūrybinga diena.

Atnaujinta: 2024-03-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.55 – 15.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40