Mokinių taryba

Mokinių  savivaldos institucija inicijuoja ir padeda organizuoti progimnazijos  renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl  mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros,  socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja  rengiant progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus,  svarsto progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl  institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Progimnazijos  tarybą.

Mokinių tarybos tikslas – vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai sprendžiant svarbius mokyklos veiklos klausimus, ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį sąmoningumą, skatinti mokinių lyderystę, kūrybiškumą ir savarankiškumą. 

Mokinių tarybą sudaro deleguoti 5–8 klasių mokinių atstovai (seniūnai (-ės) ir jų pavaduotojai (-os)), išrinkti klasėse atviru balsavimu klasės valandėlių metu. Pirmojo mokinių savivaldos susirinkimo metu išrenkamas mokinių tarybos pirmininkas.

Mokinių tarybos sudėtis 2022–2023 m. m.

Eil. Nr.

Klasė

Tarybos nariai

1.

5a

Akvilė Gotautaitė, Armandas Dulevičius

2.

5b

Gvidas Aleksėjus, Andrėja Budinaitė

3.

5c

Titas Krajevas, Ūla Kukelkaitė

4.

6a

Edgaras Liaškėvič, Benas Simonavičius

5.

6b

Ignas Bielskis, Fausta Gedvilaitė, Adriana Paulauskaitė  

6.

6c

Tautvilė Zavadzkytė, Izabelė Macijauskaitė

7.

7a

Izabelė Liekytė, Laura Lungytė

8.

7b

Akvilė Mačiūnaitė, Justina Arcerytė

9.

7c

Enrikas Ozolas, Adriana Babičeva, Miglė Petraitytė

10.

8a

Martyna Vinkšnaitė, Jarūnė Šataitė

11.

8b

Auksė Baranauskaitė, Eglė Lidekauskaitė

12.

8c

Pijus Plekavičius, Karina Šnapštytė

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.50 – 10.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40