Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Naujienos

Informuojame

Mieli tėveliai, balandžio 19 d. (ketvirtadienį) progimnazijoje vyks  individualūs pokalbiai su dalykų mokytojais.
Pokalbių tikslas – drauge su  mokytoju/-ais aptarti vaiko individualią pažangą, numatyti būdus ugdymo(si)  pasiekimams gerinti.

Pokalbis bus tikslingesnis, jei į jį atvyksite drauge su vaiku.

Būtina išankstinė registracija. Registracijos formą rasite Tamo dienyne (pranešimuose).
Maloniai lauksime.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Klimašauskienė


Kviečiame dalyvauti bėgime „Runway run 2018“


Nuo 2018 m. kovo 1 d. skelbiamas priėmimas į Šiaulių Salduvės progimnazijos
pirmąsias klases, priešmokyklinio ugdymo, penktąsias klases.

Priėmimas vykdomas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.
Nuo 2018 m. kovo 1 d. iki balandžio 30 d. priimami prašymai, jei vaikas:
gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus deklaraciją apie gyvenamąją vietą),
• nuomojasi gyvenamąjį būstą mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, užregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją),
Dokumentai (prašymas, vaiko asmens dokumentas ir jo kopija, pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą/nuomos sutartis) priimami mokyklos raštinėje pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 – 17.00 val., penktadieniais – 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka – 12.00 – 13.00 val.).
Telefonas pasiteiravimui – (8 – 41) 433861.


Mokinių kūrybinių darbų konkurso „Margučiai“  REZULTATAIMargutis 2018


 Standartizuoti testai 

Testavimo tikslas – įvertinti kiekvieno mokinio individualius pasiekimus, suteikiant objektyvios informacijos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti.

2018 metų vykdymo grafikas


Nuotraukų galerija