Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861,
(8 41) 437 553
Faksas (8 41) 200 606
salduves@salduve.lt

Naujienos

Dėkojame tėvų atstovams:
Ritai Šukienei, Editai Jankauskienei, Vytautei Grušienei, Jūratei Jukštienei, Kristinai Tamulevičienei, Irmai Praspaliauskaitei, Audronei Janulienei, Renatai Macienei, Loretai Maksimovienei, Skaidrai Lukoševičienei, Simonai Petrošienei, Joanai Gaidamavičienei, Daivai Sindriūnienei, Jovitai Kriščiūnienei, Vaidai Kalvelienei, Tomui Rupšiui, Simonai Simonaitienei, Renatai Mačikūnienei, Astai Čepkauskienei, Rimai Bistrienei, Dajanai Bacevičienei, Eglei Naimavičienei, už dalyvavimą mokinių-mokytojų-tėvų forume, išsakytas mintis, teiktas idėjas, siūlymus.
Ačiū už bendradarbiavimą.


    2015 m. vasario 12 d. vykusioje Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-12 klasių mokinių technologijų olimpiadoje Danielius Arceris, 7a klasės mokinys, užėmė II vietą. Mokytojas Raimundas Šedys.
_______________________________

2015 m. vasario 25 d. St.Šalkauskio gimnazijoje vykusioje miesto 7-8 klasių Mažojoje lietuvių kalbos olimpiadoje progimnazijos komanda ( Viktorija Arcerytė, Nedas Rupšys, Mantvydas Marinas, Veronika Simėnaitė) užėmė II vietą. Mokytojas Sigita Grikienė ir Genovaitė Reizgevičienė.


Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos „Spindulio“ filiale surengta mūsų mokyklos 3b klasės mokinės Selenos Mikšytės personalinė kūrybinių darbų paroda „Laisvės dėlionė“, skirta Lietuvos valstybingumui paminėti. Paroda veiks nuo 2015-02-08 iki 2015-03-30.


2015-03-03 Šiaulių miesto mokyklų neatlygintinos kraujo donorystės viktorina

„Mes-vieno kraujo 2015“ NUOSTATAI


Kviečiame dalyvauti konkurse „Margučiai“ painted eggsNUOSTATAI


Kviečiame dalyvauti Pasakoriaus konkurse  NUOSTATAI


2015-03-03 Šiaulių miesto mokyklų neatlygintinos kraujo donorystės viktorina „Mes-vieno kraujo 2015“.

2015-03-04 Mokytojų tarybos posėdis.

2015-03-06 PUG, 1–4 klasės. Amatų diena „Kaziukas kviečia į mugę“ Ugdomasis projektas „Gyvenu EKOlogiškai“, III tema „Ekologiškas maistas“.

2015-03-09 Koncertas, skirtas Kovo 11-ajai paminėti (1-4 klasės – 11.00 val.; 5-8 klasės – 13.00 val.).

2015-03-10 5-8 klasės. Ugdomasis projektas „Gyvenu EKOlogiškai“.

2015-03-10 Mokyklos 5-8 klasių mokinių nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“.

2015-03-11 10.30 val. nuo Šiaulių arenos Trispalvės žygis (Kovo 11-ajai paminėti).

2015-03-12 Krepšinio triatlonas.

2015-03-16/20 1-4 klasių mokinių saugaus eismo savaitė.

2015-03-18 Metodinių grupių susirinkimai.

2015-03-   Draugiškas tradicinis Šiaulių regiono mokinių futboliuko turnyras.

2015-03-23 – 04-10 Konkurso „Margučiai“ kūrybinių darbų paroda.

2015-03-25 Darbo grupių pasitarimai.

2015-03-26 13.00 val. aktų salėje Šiaulių apskrities Pasakoriaus konkursas.

2015-03-26 Atvirų durų diena 1-8 klasių mokinių tėvams.

2015-03-30 32 kab. VIP aptarimai (9.00 val. – 5a klasė, 9.45 val. – 5b klasė, 10.30 val. – 6a klasė, 11.00 val. – 6b klasė.).

2015-03-31 Patirties sklaida Telšių „Germanto“ pagrindinės mokyklos pedagogams

 OPA projekto veiklos:

2015-03-18 8.55 val. 4 kl. „Linksmasis TUK TUK“ (ŠPRC, Pagėgių g. 46)

SKU veiklos.

UAB „Salda“

2015-03-13  14.00 val.8a kl. Edukacinė ekskursija

2015-03-27 14.00 val. 8b kl. Edukacinė ekskursija

UAB „Venta LT“

2015-03-17 10.30 val. 3b kl. Edukacinė ekskursija

2015-03-24 10.30 val.3a kl. Edukacinė ekskursija

AB DNB bankas

2015-03-24 12.30 val. 6a kl. Edukacinė ekskursija

DĖL SAUGAUS ELGESIO ANT VANDENS TELKINIŲ LEDO

        Informuojame, kad atšalus orams būtina laikytis Saugaus elgesio Šiaulių miesto vandens telkiniuose ir ant jų ledo taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-133 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-254 nauja redakcija), draudimų ir rekomendacijų. Draudžiama ant užšalusių vandens telkinių lipti, vaikščioti (žvejoti), čiuožti, jei ledo storis mažesnis kaip 7 cm, palikti vaikus ant ledo be suaugusiųjų priežiūros. Su taisyklėmis galite susipažinti savivaldybės internetinėje svetainėje www.siauliai.lt  skyrelyje „Dokumentų paieška“. Primename, kad atsakomybę už nustatytos saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo tvarkos nesilaikymą numato Administracinių teisės pažeidimų kodekso 185 straipsnis. Skiriama nuobauda yra įspėjimas arba bauda nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų.        Patarimai: tvirtas ledas visada turi mėlyną arba žalią atspalvį, o matinės baltos spalvos arba geltono atspalvio ledas yra netvirtas; trapus, plonas ledas būna tose vietose, kur jame įšalę medžių šakos, o taip pat arti krūmų, medžių nendrių; ledas labai pavojingas atodrėkių metu.

           Būkite atsargūs, saugokite save ir kitus.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyrius