Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Naujienos

Informuojame

Informacija būsimų pirmokų tėvams

Gegužės 8 dieną, pirmadienį, 17.30 val. aktų salėje vyks būsimų pirmokų tėvų susirinkimas.
Kviečiame dalyvauti.


Būsimų mokinių tėvų dėmesiui!

Nuo 2017 metų kovo 1 dienos skelbiamas priėmimas į progimnazijos
priešmokyklinio ugdymo, pirmąsias, penktąsias klases.

PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ
vykdomas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais dokumentais:
– Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas »»
– Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamos teritorijos »»

Mokinių priėmimo komisija, jos darbo reglamentas (rasti čia):
Pirmininkė – Dalia Zorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai: Jurgita Girdvainienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja,  Edita Ševeliovienė, socialinė pedagogė, Daiva Jucevičienė, pradinių klasių mokytoja, Birutė Frejarienė, raštinės vedėja.

Priėmimui reikalingi šie dokumentai:

  1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas;
  2. Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (iki rugsėjo 1d.).

Dokumentai priimami mokyklos raštinėje (15 kabinetas, darbo laikas: I-V 8.00 – 17.00 val.)

Daugiau informacijos apie priėmimo tvarką galima rasti čia.


 Standartizuoti testai 

Testavimo tikslas – įvertinti kiekvieno mokinio individualius pasiekimus, suteikiant objektyvios informacijos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti.

Atlikimo data, laikas, trukmėNuotraukų galerija