Socialinis - emocinis ir karjeros ugdymas (SEKU)

Informacija

Mokykloje įgyvendinama ugdymo kryptis – socialinis - emocinis ir karjeros ugdymas (SEKU), siekiant tobulinti specialiuosius įgūdžius (savimonę, socialinį suvokimą, asmenybės valdymą, bendravimo įgūdžius, atsakingų sprendimų priėmimą).

Teikiama pagalba mokiniui:

 • užimtumo centre;
 • mokomųjų dalykų konsultacijose;
 • pildant vaiko individualios pažangos (VIP) lapą, aptariant jį su mokiniu;
 • aptariant vaiko individualią pažangą su dalykų mokytojais;
 • įtraukiant tėvus į individualios vaiko pažangos plėtotę;
 • taikant pagalbos mokiniui modelį.

Dokumentai

Socialinių kompetencijų ugdymas (SKU) Atnaujinta Dydis
Šiaulių Salduvės progimnazijos patirtis įgyvendinant socialinių kompetencijų ugdymą (SKU) 2022-03-22 18:21:10 14.59 KB
Socialinių partnerių tinklas 2023-03-14 21:25:24 15.23 KB

Nuorodos

Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo Šiaulių miesto mokyklose veiklų kalendorius

SKU kalendoriaus nuoroda  http://skuapp.siauliai.lt

Naujienos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40