Erasmus+ KA1 projektas ,,Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“

Salduvės progimnazijoje startuoja dar vienas ERASMUS+ KA1 projektas 

Salduvės progimnazijai skirta dotacija vykdyti ERASMUS+ KA1 „Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“ projektą.

Projekto tikslai:

 1. Skatinti mokytojus ieškoti naujų veiklos organizavimo sprendimų ugdymui išnaudojant netradicines mokyklos ir už mokyklos ribų esančias aplinkas.
 2. Atrasti formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermę mokantis be sienų.
 3. Efektyvinti mokykloje ir pamokoje vykstančius vadybinius procesus pritaikant Europos šalių švietimo patirtį.
 4. Stiprinti mokytojų kalbinę ir tarpkultūrinę kompetenciją bendraujant ir bendradarbiaujant su kolegomis iš kitų šalių mobilumų metu.

Birželio-rugpjūčio mėnesiais vyks planavimo darbai, pirmasis mobilumas numatomas spalio mėnesį. Kursuose mokytojai mokysis, kaip sukurti į mokymąsi orientuotą mokymosi aplinką, analizuos  metodus, kurie palaiko mokinių autonomiją, sudaro jiems sąlygas tobulinti bendradarbiavimo kompetencijas, lavina trumpalaikę ir ilgalaikę atmintį, ugdo kritinį mąstymą, problemų sprendimo įgūdžius, pasitikėjimą savimi ir motyvaciją.

Projekto veiklos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40