Programa ,, Sveika mokykla"

Tikslas: 

Ugdyti mokyklos bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, sudaryti palankią  fizinę ir psichosocialinę aplinką  sveikatos stiprinimui ir saugojimui.

Uždaviniai:

 1. Kurti fiziškai ir psichologiškai saugią ir sveiką, higienos reikalavimus atitinkančią ugdymo ir mokymo(si) aplinką, skatinant mokinių fizinį aktyvumą pertraukų  bei  neformaliojo ugdymo metu.
 2. Ugdyti teisingos ir kultūringos mitybos principus.
 3. Stiprinti bendradarbiavimą su mokinių šeimos nariais, plėtoti mokinių socialinę patirtį, bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiais.
 4. Ieškoti naujų aktyvaus poilsio ir fizinio aktyvumo formų.
 5. Kaupti, sisteminti, analizuoti žinias ir patirtį bendruomenės sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti jas progimnazijos bendruomenėje.

Laukiami rezultatai:

Įstaigos specialistai didesnį dėmesį skirs vaiko ir šeimos sveikatos puoselėjimui, saugojimui ir aktyvinimui. Integruodami į mokymo turinį sveikatos stiprinimo programos uždavinius, sustiprės ryšys tarp progimnaziją lankančių mokinių šeimų, į progimnazijoje organizuojamus sveikatos stiprinimo renginiuose dalyvaus kitų progimnazijų, gimnazijų mokiniai. Skleisime darbo patirtį  miesto, apskrities, respublikos švietimo įstaigoms, šviesime mokinių šeimas, bendruomenes apie sveiką ir saugų visuomenės gyvenimo būdą.


2017-06-08 Prioriteto „Sveikas ir saugus vaikas“ kūrybinės laboratorijos.

 

Atnaujinta: 2024-03-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40