Dokumentai
2015 m. Atnaujinta Dydis
Metinė veiklos rezultatų ataskaita 2022-03-26 14:36:14 131.94 KB
Metinė finansines būklės ataskaita 2022-03-26 14:36:15 118.54 KB
Metinė finansines būklės ataskaita (tęsinys) 2022-03-26 14:36:15 115.26 KB
Metinė finansavimo sumos 2022-03-26 14:36:15 104.5 KB
Metinė finansavimo sumos (tęsinys) 2022-03-26 14:36:15 83.62 KB
Metinė pinigų srautų ataskaita 2022-03-26 14:36:15 122.21 KB
Metinė pinigų srautų ataskaita (tęsinys) 2022-03-26 14:36:15 112.96 KB
Metinė grynojo turto pokyčio ataskaita 2022-03-26 14:36:15 100.85 KB