Dokumentai
Pareigybės aprašai Atnaujinta Dydis
Administracijos pareigybės aprašai
Apskaitininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:27:32 39 KB
Direktoriaus pareigybės aprašas 2022-09-18 17:26:28 1.39 MB
Direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašas 2023-09-29 09:07:31 102.54 KB
Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:26:38 268.74 KB
Raštinės vedėjos pareigybės aprašas 2022-09-18 17:26:43 24.41 KB
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjos pareigybės aprašas 2022-09-18 17:26:49 41 KB
Specialistų pareigybės aprašai
Bibliotekininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:03 15.76 KB
Logopedo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:07 199.17 KB
Profesinio orientavimo konsultanto pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:14 46.5 KB
Psichologo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:20 49 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:25 260.03 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:32 195.56 KB
Mokymosi pagalbos konsultanto pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:42 40.5 KB
Mokytojų pareigybės aprašai
Mokytojo eksperto pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 49.5 KB
Vyresniojo mokytojo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 47.5 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 51 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 46 KB
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokiniams pailgintos dienos grupės mokytojo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 18.68 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 388.58 KB
Užimtumo mokytojo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 268.42 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 431.47 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:56 198.11 KB
Darbuotojų pareigybės aprašai
Darbininko-apdailininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:21:58 44 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:07 41 KB
MD Administratoriaus pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:13 359.68 KB
Mokyklos budėtojos pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:19 37 KB
Rūbininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:24 40 KB
Valgyklos vedėjos pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:30 46 KB
Valytojos pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:38 50.5 KB
Inžinieriaus kompiuterininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:16:32 192.58 KB
Virėjos pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:43 19.9 KB
Virtuvės (pagalbinio) darbininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:51 17.86 KB