Dokumentai
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2023-06-05 16:14:18 50.87 KB
Direktoriaus Įsakymas „Dėl mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos sudėties ir jos veiklos reglamento“ 2021 m. 2023-04-06 16:05:26 54.93 KB
Priėmimo į progimnaziją komisijos sudėtis 2023-09-20 12:24:03 159.5 KB
Mokyklų aptarnaujamų teritorijų sąrašas (2021 m. gruodžio 2 d. sprendimas Nr. T-460 (2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-473 redakcija)) 2024-01-30 19:29:15 152.62 KB
Mokiniu priėmimo į Salduves progimnaziją komisijos darbo Reglamentas 99.02 KB