Tūkstantmečio mokyklos I

Projekto Nr.
 10-011-P-0001


Projekto trukmė
2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

 

Projekto vertė
113 376 623,67 Eur

 

Finansavimo suma
112 705 422,13 Eur
 

   

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:
1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Šiaulių Salduvės progimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: mokyklos III ir IV aukšto patalpos bus pritaikytos ugdymuisi pagal universalaus dizaino mokymuisi principus, kuomet kiekvienas mokinys gali ugdytis poreikius atitinkančioje, skirtybėms draugiškoje mokymosi aplinkoje, aprūpintoje reikiamomis, individualius poreikius atitinkančiomis mokymosi priemonėmis. Mokyklos cokoliniame aukšte atsirasiantis sensorinis (pojūčių) kambarys atvers galimybes sensorinės integracijos terapijai, kuri svarbi vaikams, patiriantiems mokymosi, elgesio ir emocijų iššūkių. Mokytojai plėtos savo kompetencijas dalyvaudami stažuotėse įtraukiojo ugdymo tema šalies mokyklose, kels kvalifikaciją Suomijoje mokydamiesi iš geriausių įtraukiojo ugdymo patirčių, dalinsis įtraukiojo ugdymo patirtimi su miesto mokyklomis.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/tukstantmecio-mokyklos-i/1207

 

Atnaujinta: 2024-03-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40