Dokumentai
Reglamentuojančios progimnazijos veiklą Atnaujinta Dydis
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2023-04-14 15:13:03 122.78 KB
2023-2025 m. Korupcijos prevencijos programos ir programos priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimas 2023-09-19 15:23:06 200.48 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 176.47 KB
Darbuotojų smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonių planas ir darbuotojų psichosocialinės rizikos darbe klausimynas 149.01 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (2022-01-10) 2023-04-11 16:12:47 186.58 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo ir darbuotojų veiksmų vaikui susirgus tvarkos aprašas 136.69 KB
Darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas 2024-03-20 18:36:06 4.99 MB
Darbuotojų smurto ir priekabiavimo prevencijos politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 251.16 KB
Progimnazijos mokiniu, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-12-21 12:46:05 154.34 KB
Darbuotojų reagavimo į pranešimus apie padėtą sprogmenį ar kitas panašaus pobūdžio grėsmes atmintinė 119.28 KB