Dokumentai
2023 m. Atnaujinta Dydis
2023 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 321.49 KB
2023 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas 2023-05-17 12:19:57 146.34 KB
2023 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2023-05-17 12:19:32 206.71 KB
2023 m. II ketvirčio Aiškinamasis raštas 2023-10-17 08:09:09 147.26 KB
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-17 08:13:34 344.88 KB
2023 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2023-10-25 08:28:36 230.63 KB
2023 m. III ketvirčio Aiškinamasis raštas 146.77 KB
2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 344.66 KB
2023 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 229.78 KB
2023 metinė finansinės būklės ataskaita 732.88 KB
2023 m. metinis aiškinamasis raštas 299.69 KB