Dokumentai
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl valgiaraščio derinimo 2018-06-29 2022-03-23 16:15:10 3.34 MB
Darbuotojų maitinimo tvarka 2016 m. 2022-03-23 16:15:10 119.96 KB
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2016 m. 2022-03-23 16:15:11 129.07 KB
Šiaulių miesto maitinimo tvarkos aprašas 2014 m. 2022-03-23 16:15:11 133.85 KB
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas (2018-04-10 Nr. V-394) 2022-03-23 16:15:12 594.12 KB
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas (2011-11-11 Nr. V-964) 2022-03-23 16:15:12 518.52 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (2023-01-01) 122.25 KB