Dokumentai
Mokytojams Atnaujinta Dydis
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, fiksavimo ir tėvų informavimo sistemos aprašas 2023-06-05 16:14:18 130.22 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai 2008 m. 2022-03-24 10:43:37 610 KB
Metodinės veiklos lapas 2022-03-24 10:50:20 16.74 KB
Mokinių išvykos lapas 2022-03-24 10:50:20 20.24 KB
1-4 klasės vadovo plano forma 2022-03-24 10:50:20 15.97 KB
1-4 klasių ilgalaikio plano forma 2022-03-24 10:50:21 14.74 KB
5-8 klasės vadovo plano forma 2022-03-24 10:50:21 18.93 KB
5-8-klasių ilgalaikio plano forma 2022-03-24 10:50:21 16.4 KB
Neformaliojo ugdymo veiklos forma 2022-03-24 10:50:21 16.46 KB
Darbo grupės plano forma. 2022-03-24 10:50:21 15.74 KB