Dokumentai
2024 m. Atnaujinta Dydis
2024 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2024-05-03 08:53:28 322.47 KB
2024 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2024-05-03 08:53:28 230.91 KB
2024 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas 2024-05-03 08:53:28 146.79 KB