Dokumentai
Reglamentuojančios mokinių ugdymą(si) Atnaujinta Dydis
2022-2023 m. m. mokinių atostogos 2023-04-18 09:17:28 55.78 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2020 m. 2023-04-18 09:17:28 392.28 KB
Informacija tėvams dėl lankomumo 2023-04-18 09:17:28 97.21 KB
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas 2015 m. 2023-04-18 09:17:28 32.39 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, fiksavimo ir tėvų informavimo sistemos aprašas 2023-04-18 09:20:11 130.22 KB
Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2020 m. ( patvirtintas 2020 m. liepos 2 d. Nr. T-290) 2023-04-18 09:17:28 297.73 KB
Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo 2023-04-18 09:17:28 750.24 KB
Tvarka dėl poveikio priemonių taikymo ir švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo (2023 m.). 2023-04-18 09:17:28 684.72 KB
Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2023-04-18 09:17:28 50.87 KB
Mokinių tarybos nuostatai 96.5 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 156.92 KB