Dokumentai
Specialistų pareigybės aprašai Atnaujinta Dydis
Bibliotekininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:03 15.76 KB
Logopedo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:07 199.17 KB
Profesinio orientavimo konsultanto pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:14 46.5 KB
Psichologo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:20 49 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:25 260.03 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:32 195.56 KB
Mokymosi pagalbos konsultanto pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:42 40.5 KB